Thuiszorg

MeZa Zorg thuiszorg

Verzorging & verpleging

Verzorging

Bij verzorging gaat het om:

  • lichamelijke verzorging zoals wassen en aan- en uitkleden
  • hulp bij het aantrekken van steunkousen
  • hulp bij het eten en drinken

Verpleging

Verpleging is een gespecialiseerde vorm van zorg, die vaak aansluit op de medische zorg.

  • wond- en stomaverzorging
  • het toedienen van medicijnen
  • het geven van advies en instructie
  • het aanbrengen van zwachtels en prothesen

Zorgverzekeringswet en de kosten voor de zorg

Met verschillende zorgverzekeraars heeft MeZa Zorg afspraken gemaakt rondom de declaratie van uw zorg. Dit betekent dat u geen administratieve lasten ervaart. Neemt u met MeZa Zorg contact op om uw mogelijkheden te bekijken.

MeZa Zorg richt zich in principe op iedereen die hulpbehoevend is. Wij focussen ons op de volgende cliëntgroepen:

Kortdurende ziekenhuis:
(na)zorg en gespecialiseerde verpleegkundige (MTH zorg) op verzoek.

Zorg aan kwetsbare:
ouderen en/of chronisch zieken, die naar verwachting korter dan 3 maanden duurt

Zorg aan kwetsbare:
ouderen en/of chronisch zieken, die naar verwachting langer duurt dan 3 maanden.

Prijzen 2023      
       
Omschrijving Eenheid Regulier tarief 2023* Tarief buiten reguliere tijden & officiële feestdagen 2023
#1000 Persoonlijke verzorging uur € 63.00 € 65,00
#1002 Verpleging uur € 83,00 € 85,00
#1000/1002 Wijkverpleging (combi verzorging en verpleging) uur € 68,00 € 83,00
#1008 Indicatiestelling uur € 83,00
       
* Tarieven maandag t/m vrijdag tussen 07:00 – 20:00 uur      

Uitsluitingscriteria

Welke cliënten kunnen wij geen zorg leveren:

MeZa Zorg is een geregistreerde zorgverlener. Dit wil zeggen dat ons uurtarief niet hoger mag zijn dan dat de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft vastgesteld.

MeZa Zorg richt zich op iedereen die hulpbehoevend is. Dit kan tijdelijk of langdurige zorg zijn. Belangrijk is dat we flexibel omgaan met de veranderende zorgvraag.

Heeft u vragen omtrent de tarieven van MeZa Zorg? Neem dan contact met ons op.

MeZa Zorg Thuiszorg