MeZa Zorg voldoet aan de wettelijk gestelde eisen die een thuiszorg organisatie nodig heeft. Wij beschikken over de WTZA vergunning die wij op 17 juli 2022 hebben verkregen.

Wij werken met transferbureaus, verwijspunten, huisartsen en ziekenhuizen en hopen zo een snelle overname te bewerkstelligen. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijke samenwerkingen te verkrijgen met zorgverzekeraars om de zorgaanvrager te helpen.